You are here: Home / Reizen met Regiotaxi Eemland Heuvelrug / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over Regiotaxi Eemland Heuvelrug? We hebben de veelgestelde vragen in categorieën onderverdeeld. Klik op de categorie die voor u van toepassing is. Staat uw vraag er niet tussen of kunt u op deze website geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan contact op met de klantenservice van Regiotaxi Eemland Heuvelrug.

A t/m PQ t/m Z
Automatische incasso Regels in de regiotaxi
Bagage Regiotaxipas
Begeleiding Regiotaxi niet op tijd/repeterende ritten
Chauffeur Rit reserveren
Combineren van ritten Rollator in de regiotaxi
Hulphond of huisdier Rolstoel in de regiotaxi
Hulpmiddelen Scootmobiel in de regiotaxi
Individueel vervoer Tarieven en korting
Kinderen Terugbelservice
Klacht melden Veiligheid
Openingstijden Vertragingsservice
Opstapplaatsen Voertuigen
Prioriteitsritten


Automatische incasso

Kan ik altijd gebruik maken van automatische incasso?
Ja, als u een pashouder bent kunt u gebruik te maken van automatische incasso. Indien u geen WMO-pas heeft, maar als OV-reizende gebruik maakt van het vervoer kunt u een pas aanvragen bij de reserveerlijn.

Hoe kan ik me aanmelden voor automatische incasso?
Bent u Wmo-pashouder en wilt u via automatische incasso betalen, vul dan het formulier ‘Doorlopende Machtiging’ in, dat u bij de ontvangst van uw regiotaxipas hebt ontvangen. Stuur het ondertekende formulier op.
Zodra de vervoerder uw formulier heeft ontvangen, worden uw gegevens ingevoerd in het systeem van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Als dit is verwerkt, dan worden de door u gemaakt vervoerskosten maandelijks automatisch afgeschreven van de opgegeven bankrekening. U wordt daarover geïnformeerd. Tot die tijd betaalt u contant of via pin aan de chauffeur.

Bagage

Welke bagage mag ik meenemen in Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Bagage mag mee worden vervoerd, mits het niet door zijn aard lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden is, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Dit ter beoordeling van de chauffeur. In principe mag de bagage van een passagier slechts 36 liter bedragen (handbagage) waarbij wordt gekeken naar redelijkheid en billijkheid. Dit ter beoordeling van de chauffeur.

Mag ik een fiets meenemen met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Een (vouw)fiets of loopfiets behoren niet tot de hulpmiddelen die meegenomen kunnen worden; deze wordt geweigerd bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug omdat ze teveel ruimte in beslag nemen en niet veilig vastgezet kunnen worden.

Helpt de chauffeur met mijn bagage?
Om met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. Indien gewenst, helpt de chauffeur u bij het dragen van bagage.

Zie ook: Hulphond of huisdieren

Begeleiding

Mag ik iemand meenemen in de regiotaxi?
Ja, Wmo-pashouders kunnen gratis of tegen gereduceerd tarief iemand mee laten reizen. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Sociaal begeleider
  Een Wmo-reiziger mag altijd iemand meenemen; een sociaal begeleider. Voorwaarde is wel dat de begeleider op hetzelfde adres in- en uitstapt als de pashouder, en dat de rit van uw begeleider gelijk mee wordt geboekt bij de ritreservering van de pashouder. De begeleider moet ouder zijn dan 12 jaar, in staat zijn zelfstandig te reizen en de Sociaal begeleider mag geen Wmo-pashouder zijn. Maakt de pashouder gebruik van automatische incasso, dan worden de vervoerskosten van de Sociaal begeleider ook per automatische incasso afgerekend.
 2. Medisch begeleider
  Een Wmo-reiziger met een indicatie voor 'medische begeleiding', kan zich laten begeleiden, mits de medisch begeleider ouder is dan 12 jaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is dat de begeleider samen reist met de pashouder, vanaf hetzelfde vertrekadres en naar dezelfde bestemming. Meld het meereizen van een Medisch begeleider altijd bij de ritreservering. Als u op medische gronden begeleiding nodig hebt, dan is het verplicht hiervan gebruik te maken. Dit betekent dat u niet zonder begeleiding mag reizen met Regiotaxi  Eemland-Heuvelrug. De indicatie 'medische begeleiding' ontvangt u van uw gemeente.
 3. OV-begeleider
  Beschikt u over een geldige OV-begeleiderskaart, dan kunt u kosteloos een begeleider meenemen tijdens de rit. Meld het meereizen van en OV-begeleider bij de ritreservering. Uw OV-begeleider moet ouder zijn dan 12 jaar en mag alleen gratis meereizen op vertoon van de geldige OV-begeleiderskaart. Vergeet deze dus niet mee te nemen in de regiotaxi. Voor het aanvragen van een aanvraagformulier voor een OV-begeleiderskaart neemt u contact op met Argonaut via telefoonnummer 030 - 235 4661 of kijk op www.ovbegeleiderskaart.nl.

Zie ook: Kinderen en Hulphond of huisdier

Chauffeur

Helpt de chauffeur met in- en uitstappen?
Om met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. Indien gewenst helpt de chauffeur bij het in- en uitstappen. De chauffeur is verantwoordelijk voor het in- en uitrijden en het juist en veilig vastzetten van de rolstoel/scootmobiel.

Helpt de chauffeur met mijn bagage?
Om met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. Indien gewenst, helpt de chauffeur u bij het dragen van bagage.

Begeleidt de chauffeur mij van de voordeur naar de taxi?
Om met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug  te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. Indien gewenst, helpt de chauffeur u bij de verplaatsing vanaf de buitendeur van de woning of het gebouw naar het voertuig en omgekeerd.

Combineren van ritten

Reis ik alleen in een regiotaxi, of kunnen er ook meerdere ritten tegelijkertijd uitgevoerd worden?
Bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug bestaat de kans dat uw rit gecombineerd wordt met die van andere reizigers. Daardoor kan het gebeuren dat u niet altijd via de kortste weg reist. De rit en dus ook de individuele verblijftijd in het voertuig mag echter niet meer bedragen dan maximaal 1,5 maal de kortste reistijd over de weg van herkomst naar bestemming. Voor ritten binnen één zone bedraagt de individuele verblijfstijd in het voertuig maximaal twee maal de kortste reistijd over de weg van herkomst naar bestemming.

Hulphond of huisdier

Mag mijn hulphond mee?
Ja, uw aangelijnde hulphond mag mee als de hond als officiële hulphond herkenbaar is.

Mag ik een huisdier meenemen?
Het meenemen van een klein (huis)dier is toegestaan onder de strikte voorwaarde dat het (huis)dier op schoot in een kleine (hand)tas meegenomen wordt.

Grotere huisdieren mogen ook mee in het voertuig. Hiervoor wordt 50% van het OV-tarief berekend. Bij uw ritreservering meldt u dat er een huisdier meegaat.

 

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen mag ik meenemen in de regiotaxi?
Uw rollator, scootmobiel, rolstoel, sportrolstoel of elektrische rolstoel mogen mee met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug (hier zijn geen kosten aan verbonden). Meld dit bij het reserveren van uw rit.

Zie ook: Rollator in de regiotaxi, Rolstoel in de regiotaxi en Scootmobiel in de regiotaxi.

Individueel vervoer

Individueel vervoer, wat is dat?
Dat is vervoer waarvoor de afdeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente een aparte indicatie heeft afgegeven. Deze informatie is dan bekend bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Het is niet iets wat u zelf kunt aangeven. 
Iedere gemeente hanteert eigen indicatieregels voor Individueel vervoer. Wilt u weten of u recht hebt op deze indicatie? Neem dan contact op met uw Wmo-loket.

Kan ik bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug vragen om alleen vervoerd te worden?
Nee dit kan niet. Tenzij u van uw gemeente een indicatie heeft ontvangen voor Individueel vervoer. Elke gemeente hanteert eigen indicatieregels voor individueel vervoer. Wilt u weten of u recht hebt op deze indicatie? Neem dan contact op met uw Wmo-loket.

Kinderen

Mag ik een kind mee laten reizen?
Kinderen tot 4 jaar reizen gratis mee onder begeleiding van een volwassene, met een maximum van twee kinderen per betalende reiziger. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zonder begeleiding reizen. Reist er een kind met u mee, dan bent u verplicht zelf een kinderzitje of stoelverhoger mee te nemen. De chauffeur helpt u bij het vastzetten.  Kinderen van 4 tot 12 jaar reizen tegen 50% van het tarief van de OV-reiziger mee.

Heeft Regiotaxi Eemland-Heuvelrug kinderzitjes?
Nee. Reist er een kind met u mee, dan bent u verplicht zelf een kinderzitje of stoelverhoger mee te nemen. De chauffeur helpt u bij het vastzetten.

Klacht melden

Waar kan ik terecht met een klacht over Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Hebt u een klacht dan kunt u terecht bij het klachtenmeldpunt van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. U kunt uw klacht op drie manieren doorgeven:

 • Telefonisch
  Het klachtenmeldpunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Telefoonnummer: 0900-11 22 445
 • Per brief
  Stuur uw klacht naar Regiotaxi Eemland-Heuvelrug, Antwoordnummer 58015, 3508 VB Utrecht.
 • Via dit digitaal invulformulier.

U ontvangt van het klachtenmeldpunt altijd een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt daarna schriftelijk beantwoord door een van de vervoerders of de regiecentrale van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug.

Tot wanneer kan ik een klacht indienen over een rit met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
U kunt een klacht indienen over een rit tot twee weken na deze betreffende rit. Als uw klacht over de automatische incasso gaat, dan geldt de termijn van twee weken nadat u uw factuur met specificatie hebt ontvangen.

Wordt er wel onpartijdig naar mijn klacht gekeken?
Het Klachtenmeldpunt is een onafhankelijk onderdeel. Het meldpunt neemt uw klacht in behandeling en zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. Dat kan bijvoorbeeld een van de vervoerders zijn of de regiecentrale.

Wat als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?
Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie weken na dagtekening van de afhandeling schriftelijk bezwaar aantekenen bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug, Antwoordnummer 8130, 3500 VV Utrecht. Vermeld daarbij het kenmerk van de afgehandelde klacht bij het Klachtenmeldpunt én stuur een kopie mee van de brief die u van het Klachtenmeldpunt hebt ontvangen. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug registreert uw brief en stuurt deze vervolgens door naar de vervoerder of regiecentrale. Deze hebben dan maximaal drie weken de tijd om contact met u op te nemen en te kijken of u het toch samen eens kunt worden. Als het niet lukt om er samen met de vervoerder of het callcenter uit te komen, kunt u zich wenden tot de landelijke Geschillencommissie Taxivervoer: www.tx-keur.nl/geschillencommissie-zorgvervoer-en-taxi-tx.keur

Kan ik mijn klacht ook direct naar de geschillencommissie sturen?
Nee, u kunt alleen een klacht indienen bij de geschillencommissie als uw klacht is afgehandeld door het klachtenmeldpunt. Als u het niet eens bent met het antwoord van de vervoerder of de regiecentrale, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie. De Geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling die voorzien zijn van het kenmerk van de afgehandelde klacht. U dient ook een kopie mee te sturen van de brief die u hebt ontvangen van het Klachtenmeldpunt.

Openingstijden

Wanneer rijdt Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Regiotaxi Eemland-Heuvelrug rijdt dagelijks, gedurende het gehele jaar, van 6:00 tot 24:00 uur. Alle ritten die besteld zijn voor de periode tussen 6.00 uur en 24.00 uur moeten uitgevoerd worden, ook als deze, door omstandigheden die niet aan de reiziger te wijten zijn, na sluitingstijd gereden moeten worden.
De regiecentrale is bereikbaar van 05.00 uur tot één uur na sluitingstijd of zolang er nog reizigers van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug onderweg zijn.

Is Regiotaxi Eemland-Heuvelrug ook geopend op feestdagen?
Ja, met één uitzondering. Op oudejaarsavond stopt Regiotaxi Eemland-Heuvelrug om 20.00 uur en wordt gedurende de rest van de avond geen vervoer meer verzorgd.

Opstapplaatsen

Zijn er ook vaste opstapplaatsen?
Ja, er zijn vaste opstapplaatsen om reizen van en naar veel bezochte locaties eenvoudiger te maken. Chauffeur en passagier kunnen elkaar daardoor gemakkelijker vinden. Deze opstapplaatsen herkent u aan het bord met het beeldmerk van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Kijk hier voor een overzicht van deze vaste opstapplaatsen.

Prioriteitsritten

Ik moet naar een huwelijk of uitvaart. Kan Regiotaxi Eemland-Heuvelrug mij verzekeren dat ik op tijd aankom?
Ja, dat is mogelijk. U kunt daarvoor een prioriteitsritten reserveren. Dat kan voor:

 • een uitvaart,
 • een burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk of
 • een kerkelijke of soortgelijke religieuze activiteit in een daarvoor bestemd gebouw.

U bent er dan van verzekerd dat u op de afgesproken aankomsttijd, of iets eerder, aankomt op de plaats van bestemming.

Let op: prioriteitsritten kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden en voor deze ritten geldt een vooraanmeldtijd van tenminste 24 uur.

Ik wil naar de kerkdienst, of een andere religieuze bijeenkomst. Kan Regiotaxi Eemland-Heuvelrug mij verzekeren dat ik op tijd aankom?
Ja, dat is mogelijk. U kunt daarvoor een prioriteitsritten reserveren. Dat kan voor:

 • een uitvaart,
 • een burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk of
 • een kerkelijke of soortgelijke religieuze activiteit in een daarvoor bestemd gebouw.

U bent er dan van verzekerd dat u op de afgesproken aankomsttijd, of iets eerder, aankomt op de plaats van bestemming.

Let op: prioriteitsritten kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden en voor deze ritten geldt een vooraanmeldtijd van tenminste 24 uur.

Hoe kan ik een prioriteitsrit reserveren?
Prioriteitsritten kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden en voor deze ritten geldt een vooraanmeldtijd van tenminste 24 uur. Dat betekent dat u minsten 24 uur voor het gewenste vertrek uw rit moet reserveren.

Regels in de regiotaxi

Kan ik bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug vragen of ik voorin mag zitten?
Bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug kunt u geen specifieke zitplaats aanvragen of reserveren.

Mag ik roken in de regiotaxi?
Nee, in de regiotaxi mag niet worden gerookt. Ook elektrische sigaretten of soortgelijke rookmiddelen zijn niet toegestaan.

Is wettelijk vastgelegd wat de regels in de taxi zijn en wanneer sprake is van overlast?
Ja, dit staat in Besluit Personenvervoer 2000, Artikel 52:

 1. Onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang als bedoeld in artikel 72 van de wet worden verstaan:
  a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
  b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
  c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
  d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
  e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
  f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
  g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
  h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
  i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
  j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
  k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
  l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de vervoerder daarvoor, met inachtneming van de belangen van de reizigers, toestemming heeft gegeven.

Als er sprake is van overlast zoals omschreven kan de vervoerder dit melden en kan u de toegang tot Regiotaxi Eemland-Heuvelrug worden ontzegd. Dit gebeurt altijd schriftelijk en na een voorafgaande waarschuwing.

Regiotaxipas

Wat is een Wmo-pas?
Een Wmo-pas is een regiotaxipas die door gemeenten wordt verstrekt aan inwoners die recht hebben op vervoer per regiotaxi vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U herkent een Wmo-pas aan het nummer dat begint met 540 t/m 547. Met zo'n pas rijdt u tegen een gereduceerd tarief. Dit tarief verschilt per gemeente en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Bij 'Tarieven' vindt u meer informatie.

Wat is een OV-pas?
De OV-pas is een regiotaxipas die door iedereen kan worden aangevraagd om te reizen met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Deze pas kunt u aanvragen bij de klantenservice van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug via telefoon 0900- 11 22 445.
Een OV-pas heeft een nummer dat begint met 548. Als u beschikt over een OV-pasnummer kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid tot het betalen van de eigen ritbijdrage via automatische incasso.

Reizigers met een OV-pas betalen het opstaptarief van € 2,20 en € 2,20 euro per reiszone.

Wat betekent het nummer op mijn regiotaxipas?
Het nummer op uw reispas geeft aan of u een Wmo-pas of een OV-pas hebt.

Pasnummer begint met…Type pashouder
548 OV-pashouder

Ik ben mijn regiotaxipas kwijt. Wat nu?
Bij verlies van uw pas kunt u een nieuwe pas aanvragen (kosten € 7,50). Hebt u een Wmo-pas, neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Als OV-reiziger meldt u zich bij de klantenservice (0900 - 11 22 445).

Mijn regiotaxipas is gestolen. Wat nu?
Bij diefstal van uw pas kunt u een nieuwe pas aanvragen (kosten € 7,50). Hebt u een Wmo-pas, neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Als OV-reiziger meldt u zich bij de klantenservice (0900- 11 22 445).

Regiotaxi niet op tijd/repeterende ritten

Hoe weet ik dat de regiotaxi later is?
Helaas kan door druk verkeer, filevorming of andere oorzaken vertraging ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan laat Regiotaxi Eemland-Heuvelrug u dat telefonisch weten. Voor deze vertragingsservice wordt het telefoonnummer gebruikt dat u bij de ritreservering hebt opgegeven (voor de terugbelservice). Als u gebeld wordt, laat de chauffeur weten hoe laat de taxi bij u zal zijn.

Wat moet ik doen als Regiotaxi Eemland-Heuvelrug niet op tijd is?
Regiotaxi Eemland-Heuvelrug mag een kwartier vroeger of later voor komen rijden dan het afgesproken tijdstip. Zorg er dus voor dat u een kwartier voor het afgesproken tijdstip gereed bent om te vertrekken. Mocht Regiotaxi Eemland-Heuvelrug onverhoopt meer dan vijftien minuten te laat zijn, dan laat Regiotaxi Eemland-Heuvelrug u dat telefonisch weten. Voor deze vertragingsservice wordt het telefoonnummer gebruikt dat u bij de ritreservering hebt opgegeven (voor de terugbelservice). Als u gebeld wordt, laat de chauffeur weten hoe laat de taxi bij u zal zijn.

Hebt u geen telefoonnummer opgegeven bij de ritreservering of is uw regiotaxi meer dan vijftien minuten te laat, neem dan contact op met de regiecentrale van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug: 0900- 11 22 445. Is uw regiotaxi onverhoopt meer dan vijftien minuten te vroeg, dan is de chauffeur verplicht te wachten tot vijftien minuten voor de afgesproken ophaaltijd.

Wat zijn repeterende ritten?

Naast losse ritten, kunt u ook een zogenoemde “repeterende“ rit opgeven. Bijvoorbeeld als u elke maandagavond naar een vaste activiteit gaat. U kunt deze ritten in een keer vooruitbestellen. Valt een van deze ritten op een nationaal erkende feestdag (nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag/pinksterdag/kerstdag, koningsdag, hemelvaart), dan wordt die rit niet ingepland. Als die rit toch door moet gaan, dan moet u dit apart doorgeven aan de reserveringslijn!

Rit reserveren of afzeggen

Hoe kan ik een rit reserveren?
Ritten reserveren voor Regiotaxi Utrecht Eemland-Heuvelrug op twee manieren:

 • Telefonisch via de regiecentrale van Regiotaxi Utrecht: 0900 - 11 22 445.
 • Online

Terugkerende ritten (repeteerritten) of prioriteitsritten kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden.

Hoe lang van tevoren moet ik een rit reserveren?
Houd u rekening met de volgende vooraanmeldtijden:

 • Reguliere rit: minimaal een uur van tevoren. Het plannen van ritten door de regiecentrale is eenvoudiger naarmate uw gereserveerde rit eerder bekend is. Wij verzoeken reizigers dan ook zo vroeg mogelijk te reserveren.
 • Rit vanaf het Meander ziekenhuis (locaties Amersfoort en Baarn): minimaal een half uur van tevoren. Het plannen van ritten door de regiecentrale is eenvoudiger naarmate uw gereserveerde rit eerder bekend is. Wij verzoeken reizigers dan ook zo vroeg mogelijk te reserveren.
 • Prioriteitsrit: minimaal 24 uur van tevoren. Het plannen van ritten door de regiecentrale is eenvoudiger naarmate uw gereserveerde rit eerder bekend is. Wij verzoeken reizigers dan ook zo vroeg mogelijk te reserveren.

Wat moet ik doen om een gereserveerde rit af te zeggen?
Vergeet niet op tijd af te zeggen als u onverhoopt toch niet weg wilt of kunt. Maakt u geen gebruik van uw gereserveerde rit, dan moet u deze tijdig en zeker een uur van te voren afzeggen. Als u niet tijdig afzegt en Regiotaxi Eemland-Heuvelrug komt voor niets voorrijden, dan kunnen hiervoor kosten bij u in rekening worden gebracht.

Welke gegevens heb ik nodig om een rit te reserveren?

 • Uw pasnummer (als u een regiotaxipas hebt) en uw naam.
 • De dag (datum) waarop u wilt reizen.
 • Het tijdstip waarop u opgehaald wilt worden.
 • Het vertrekadres.
 • Het aankomstadres.
 • Het aantal personen waarvoor u de rit reserveert (maximaal acht).
 • Of u een begeleider meeneemt.
 • Of u hulpmiddelen wilt meenemen.
 • Het (mobiele) telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor de terugbelservice en vertragingsservice.
 • Eventueel de tijd waarop u opgehaald wilt worden voor de terugrit.
Rollator in de regiotaxi

Mag ik mijn rollator meenemen in de regiotaxi?
Ja, dat mag. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Meld het wel bij reserveren van uw rit.

Moet ik mijn rollator inklappen?
Ja, als uw rollator inklapbaar is moet u deze inklappen als u meegaat met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug. Desgewenst helpt de chauffeur u hiermee.

Scootmobiel in de regiotaxi

Mag ik in mijn scootmobiel blijven zitten in de regiotaxi?
U mag bij het inrijden van de scootmobiel in de rolstoeltaxi en tijdens de rit, niet in de scootmobiel blijven zitten. In verband met uw veiligheid bent u verplicht om gedurende de reis op een reguliere zitplaats plaats te nemen. Wanneer u niet in staat bent om plaats te nemen op een reguliere zitplaats, dan kunt u alleen gebruik maken van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug als u gebruik maakt van een (elektrische) rolstoel.

Mag ik zelf mijn scootmobiel in de taxi rijden?
Nee dit is om veiligheidsreden niet toegestaan. De chauffeur is verantwoordelijk voor het in- en uitrijden en het juist en veilig vastzetten van de rolstoel / scootmobiel. De chauffeur helpt u om in het voertuig op een reguliere zitplaats plaats te nemen en rijdt uw scootmobiel het voertuig in.

Wat als ik niet uit mijn scootmobiel kan?
U mag bij het inrijden van de scootmobiel in de rolstoeltaxi en tijdens de rit, niet in de scootmobiel blijven zitten. In verband met uw veiligheid bent u verplicht om gedurende de reis op een reguliere zitplaats plaats te nemen. Wanneer u niet in staat bent om plaats te nemen op een reguliere zitplaats, dan kunt u alleen gebruik maken van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug als u gebruik maakt van een (elektrische) rolstoel.

Tarieven en korting

Wat kost reizen met Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug betaalt u per rit een instaptarief en een tarief per zone. Het instaptarief is gelijk aan het bedrag dat u betaalt voor één zone. U kunt maximaal vijf reiszones reizen. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug maakt qua tarief onderscheid tussen OV-reizigers en Wmo-reizigers (reizigers met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning). Een Wmo-reiziger betaalt een lager tarief. Deze tarieven verschillen per gemeente. U vindt hier een tarievenoverzicht

Kan ik ook korting krijgen?
De negen aangesloten gemeenten bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug geven korting aan inwoners met een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U ontvangt dan van uw gemeente een regiotaxipas waarmee u tegen een lager tarief kunt reizen. Om in aanmerking te komen voor deze korting, moet u voldoen aan de voorwaarden die uw gemeente stelt. Het Wmo-loket van uw gemeente kan u daar verder over informeren.

Terugbelservice

Kan de chauffeur mij bellen als de regiotaxi hij er bijna is?
Het kan handig zijn om te weten wanneer uw taxi eraan komt. Als uw (mobiele) telefoonnummer bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug bekend is, wordt u vijf tot tien minuten voordat de taxi voorrijdt gebeld. Deze terugbelservice is ook mogelijk bij de terugrit. Geef bij de ritreservering daarom het nummer door waarop u bereikbaar bent voor een eventuele terugrit.

Ik wil mijn telefoonnummer voor de terugbelservice wijzigen. Hoe doe ik dat?
U kunt een wijziging van uw telefoonnummer doorgeven aan de klantenservice  van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug of bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Wilt u alleen een ander nummer opgeven voor een specifieke rit, geef dit dan door bij uw ritreservering.

Veiligheid

Zijn er voorwaarden gesteld aan de toegankelijkheid van de voertuigen van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Ja, dat is zeker het geval. Het rolstoelvervoer voldoet aan de richtlijnen opgenomen in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden. Alle rolstoelvoertuigen zijn voorzien van een lift, uitgezonderd de voertuigen zoals het type VW Caddy.
Bij een instaphoogte van meer dan 20cm is een vaste trede aan het voertuig beschikbaar. Elke trede heeft een maximale hoogte van 20cm. Losse opstapjes zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan bij Regiotaxi Eemland-Heuvelrug.

Vertragingsservice

Hoe weet ik dat de regiotaxi niet op tijd is?
Helaas kan door druk verkeer, filevorming of andere oorzaken vertraging ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan laat Regiotaxi Eemland-Heuvelrug u dat telefonisch weten. Voor deze vertragingsservice wordt het telefoonnummer gebruikt dat u bij de ritreservering hebt opgegeven (voor de terugbelservice). Als u gebeld wordt, laat de chauffeur weten hoe laat de taxi bij u zal zijn.

Ik wil mijn telefoonnummer voor de vertragingsservice wijzigen. Hoe doe ik dat?
U kunt een wijziging van uw telefoonnummer doorgeven aan de klantenservice van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug of bij het Wmo-loket  van uw gemeente.

Wilt u alleen een ander nummer opgeven voor een specifieke rit, geef dit dan door bij uw ritreservering.

Voertuigen

Welke voertuigen worden ingezet voor Regiotaxi Eemland-Heuvelrug?
Regiotaxi Eemland-Heuvelrug maakt gebruik van verschillende soorten taxi's. 

 • Personenwagens
 • Minibussen
 • Rolstoelbussen

Mag ik zelf kiezen door welk soort taxi ik wil worden opgehaald?
Nee, u kunt niet zelf kiezen door welk soort taxi u wilt worden opgehaald. Tenzij u reist met een scootmobiel of (elektrische) rolstoel, dan geeft u dit aan bij het reserveren van uw rit.

Ik zit in een (elektrische) rolstoel. Hoe weet ik zeker dat mijn rolstoel in jullie taxi past?
Als u een reguliere elektrische rolstoel hebt, dan past deze in al onze rolstoeltaxi’s. Mocht uw elektrische rolstoel een afwijkend formaat hebben of twijfelt u daar aan, geeft u dit dan door bij de reservering van uw rit. U kunt dit ook via het Wmo-loket van uw gemeente bij uw gegevens van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug laten zetten.